Những cuộc chiến không hồi kết

Với trí nhớ thượng thừa của mình, cả hai đội không ai chịu nhường bước quyết tâm giật chuông giành quyền trả lời và cái kết bất ngờ cho Dương Lâm.

Video Chương trình khác
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7
22g45 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7