Nhịp Đập Thể Thao ngày 30/12/2019

Video Chương trình khác
20g - Thứ 7 - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Ba - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7