Nhiều trường đại học tại TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết sớm

Nhiều trường đại học tại TP.HCM đã bố trí cho sinh viên học trực tuyến và nghỉ Tết sớm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên và sinh viên.

Nguồn: Trung tâm Tin tức