Nhanh như chớp Mùa 2 - Tập 21

Nhanh như chớp tuần này có sự tham gia của hai đội: Lê Hùng - Bạch My - Lan Phương và Duy Khương - Xuân Tiến - Trà Ngọc. 

"Nhanh như chớp" mùa 2 phát sóng lúc 21 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Sáu - HTV7