Ngôi sao khoai tây - Tập 2

Hoàng Vũ (Gin Tuấn Kiệt) xuất hiện bên cạnh  Song Nghi, là người ủng hộ mọi quyết định của cô nàng. Diễn biến mới nhất của tập 2 là Song Nghi chuẩn bị vào công ty của gia đình Khánh Toàn để học việc.
Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Ba - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g10 - Thứ Sáu - HTV7
22g - Thứ Bảy - HTV9