Ngôi nhà chung mùa 4 - Tập 3

Sau ngày đầu tiên tại "Ngôi nhà chung", mối quan hệ giữa các thành viên đã có bước khởi đầu khá tốt đẹp. Duy Phước đang chú ý đến Thu Hà. Danny thì nhận được sự quan tâm của cả Huỳnh Thi và Thu Hà.
Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu - HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ 7 - HTV7
21g30 - Thứ Ba - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7