Ngôi nhà chung mùa 4 - Tập 10

Chuyện tình của các thành viên trong "Ngôi nhà chung" dần thể hiện rõ. Thu Hà và Danny đã ngầm xác định tình cảm với nhau. Tuy nhiên, vẫn một một  khúc mắc nhỏ trong lòng Thu Hà. Đó là gì?
Video Chương trình khác
19g - Thứ Ba - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
20g20 - Thứ Năm - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9