Ngôi nhà chung - Mùa 13 - Tập 2

Tuy chỉ làm quen nhưng 8 thành viên nhanh chóng "dò sóng" và có những ấn tượng tốt ban đầu. Câu chuyện tình cảm của họ sẽ chuyển biến thế nào?

Ngôi nhà chung - Mùa 13 phát sóng 22g50 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Ba - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7