Mỹ nhân vào bếp - Tập 59

Chuẩn bị soạn thảo một quyển tiểu thuyết mới, Sĩ Thanh tưởng tượng ra một hình mẫu người yêu lý tưởng. Đúng lúc đó, "nam thần" bất ngờ xuất hiện ngay trong ngôi nhà ẩm thực...
Video Chương trình khác
20g25 - Thứ 6 - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7