Cùng HTV hành động xanh 2023

Lan tỏa lối sống xanh "Cùng HTV hành động xanh"

“Cùng HTV Hành động xanh” đã thành công trong việc lan rộng những nét sống Văn hóa xanh – Lối sống đẹp – Kinh tế xanh – Môi trường xanh. Qua đó góp phần kêu gọi mạnh mẽ cho thông điệp bảo vệ môi trường.

Duy Dương