Khoảnh khắc cuộc đời - Tập 848

Biết ứng dụng công nghệ đúng cách, cũng như thức thời với việc khởi nghiệp và hoạt động kinh doanh, Trương Lê Huy Hoàng đã đến với công việc hiện tại và thành công như ngày hôm nay. 

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g20 - Thứ Ba - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g - Thứ 7 - HTV7
21g20 - Thứ Tư - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7