Khoảnh khắc cuộc đời - Tập 848

Biết ứng dụng công nghệ đúng cách, cũng như thức thời với việc khởi nghiệp và hoạt động kinh doanh, Trương Lê Huy Hoàng đã đến với công việc hiện tại và thành công như ngày hôm nay. 

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Năm - HTV7
21g30 - Thứ Ba - HTV7
22g45 - Thứ Ba - HTV7
21g15 - Thứ Ba - HTV9
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7