Khoảnh khắc cuộc đời - Tập 737

Khoảnh khắc quyết định từ bỏ công việc ổn định chuyển sang ca hát là thời điểm khó khăn nhất của ca sĩ Bằng Chương. Nhưng cuối cùng. anh vẫn chọn niềm đam mê để theo đuổi đến cùng.

Khoảnh khắc cuộc đời, 22g45 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV9
22g - Thứ Sáu - HTV9