Khoảnh khắc cuộc đời - Tập 737

Khoảnh khắc quyết định từ bỏ công việc ổn định chuyển sang ca hát là thời điểm khó khăn nhất của ca sĩ Bằng Chương. Nhưng cuối cùng. anh vẫn chọn niềm đam mê để theo đuổi đến cùng.

Khoảnh khắc cuộc đời, 22g45 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
21g50 - Thứ Tư - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7