Khoảnh khắc cuộc đời - Tập 351

Nhân vật của chương trình lần này mang tên Nguyễn Anh Phong, là thành viên của cộng đồng những người sống chung với người nhiễm HIV tại Việt Nam.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
21g10 - Thứ Sáu - HTV7
22g45 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Ba - HTV7
19g - Thứ Hai - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7