Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 3 - Người sáng lập First News

Nguyễn Văn Phước coi sách là niềm yêu thích duy nhất và không bao giờ khoan nhượng với cuộc chiến sách lậu. Ông luôn mong muốn đem sách đến với mọi người, giúp con người tiếp thu nguồn tri thức để hoàn thiện bản thân, sống đúng đắn, hạnh phúc.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày, kênh HTV9.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Bảy - HTV9
20g30 - Thứ Năm - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g - Thứ Hai - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7