Khoảnh khắc cuộc đời Mùa 2 - Tập 539

"Nếu 5 năm trước, mình không nhận ra và quyết liệt thay đổi bản thân thì sẽ không có Cẩm Tú của ngày hôm nay" - đó là chia sẻ của Trần Thị Cẩm Tú, nhân vật khách mời của "Khoảnh khắc cuộc đời" tập 539.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên HTV9. 

Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g50 - Thứ Tư - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7