Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 414

Quý Khang nhắn nhủ: “Thời điểm này chúng ta nên san sẻ những năng lượng tích cực, những điều đẹp, những câu chuyện nhân văn để mọi người cùng nhau lan tỏa yêu thương. Mỗi người dân hãy thể hiện tinh thần yêu nước bằng việc ở lại nhà, đặc biệt là những người có yếu tố dịch tễ...".

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Ba - HTV7