Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 414

Quý Khang nhắn nhủ: “Thời điểm này chúng ta nên san sẻ những năng lượng tích cực, những điều đẹp, những câu chuyện nhân văn để mọi người cùng nhau lan tỏa yêu thương. Mỗi người dân hãy thể hiện tinh thần yêu nước bằng việc ở lại nhà, đặc biệt là những người có yếu tố dịch tễ...".

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g - Chủ Nhật - HTV2
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7