Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 412

Theo Hà  Phương Thuý, việc phát triển bản thân chính là có ý thức phát triển đất nước: có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, biết nói không với những điều tiêu cực, biết đặt ra những mục tiêu cho tương lai, hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

 
Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Ba - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
20g30 - Thứ Hai - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7