Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 351

Năm 2020, Trần Tấn Vinh (Vinh Trần) nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội khi anh thực hiện các phim phá án, hầu hết đều vào top thịnh hành YouTube. 

"Khoảnh khắc cuộc đời" - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

 
Video Chương trình khác
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Hai - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7