Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 295

Mục đích sống của người "thầy giáo" công nhân Hoàng Trọng Khánh là sống có ích, sống có trách nhiệm, biết yêu thương và san sẻ tình yêu thương của mình đến với mọi người.

"Khoảnh khắc cuộc đời" - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Ba - HTV7
20g20 - Thứ Ba - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9