Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 140

Với chân lý sống "cuộc đời là cuộc đua, không tiến sẽ lùi", trong suốt 5 năm, Trần Đức Hận làm việc không ngừng nghỉ. Anh đã thành công trong các lĩnh vực truyền thông, giải trí, đào tạo và đặc biệt là cung cấp các dịch vụ marketing.

"Khoảnh khắc cuộc đời" - 22g50 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7