Khoảnh khắc cuộc đời 2022 - Phương Oanh

“Đi để trở về” - Phương Oanh đã từ bỏ mọi thứ ở nước ngoài để trở về quê hương Việt Nam và sống với đam mê, cống hiến cho đất nước của mình. Hành trình mà cô gái trẻ này đã trải qua như thế nào? 

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 - HTV9

Video Chương trình khác
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
21g - Thứ Ba - HTV7
21g55 - Thứ Tư - HTV7