Khi vợ vắng nhà - Tập 6

Tập 6 chương trình “Khi vợ vắng nhà” có sự tham gia của anh Quang Huy, chị Kim Dung và ba “bạn nhỏ”. 

Khi vợ vắng nhà - 20g Thứ Bảy - HTV7

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
22g - Thứ Sáu - HTV9
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7