Khi vợ vắng nhà - Tập 3

Khi bà xã Tuyết Nhi vắng nhà, diễn viên Thanh Tuấn cùng hai con đã thực hiện những thử thách nào? Họ có hoàn thành công việc chương trình “Khi vợ vắng nhà” đưa ra trong 24 giờ? 

Khi vợ vắng nhà - 20g Thứ Bảy - HTV7

Video Chương trình khác
21g - Thứ Bảy - HTV7
21g30 - Thứ Ba - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7