Tập 2 - Phim tài liệu "Hành trình non sông"

Kế thừa ngọn lửa nhiệt huyết và 35 năm không ngừng phát triển

Kế thừa ngọn lửa nhiệt huyết và không ngừng nỗ lực tìm tòi để cống hiến, Cúp Truyền hình TP.HCM đã mang lại rất nhiều giá trị và thông điệp ý nghĩa, hơn cả một cuộc đua!

Theo Hãng phim TFS