Hữu Cầm trở về từ Quy Khư

Hữu Cầm đột phá tầng 10 thân kim cang, hoàn thành sứ mệnh tu bổ Quy Khư trở về trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tộc Trầm Uyên e sợ trước sức mạnh của Thần quân vội vàng rút lui. 

"Tinh lạc ngưng thành đường" - 13g các ngày thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Năm - HTV7
20g30 - Thứ Hai - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7