Giới thiệu Tạp chí văn nghệ - 8g30 ngày 19/11 trên HTV7

Phóng sự "20/11 ở một ngôi trường nghệ thuật"; Gặp gỡ nhà thơ - nhà giáo Phạm Hồng Danh trong "Mỗi tuần một nhân vật"; Câu chuyện về nghệ thuật ẩm thực chay của người Việt trong "Nghệ thuật và cuộc sống"; Gặp gỡ người tâm huyết với rối và tranh cát...

Tạp chí văn nghệ - 8g30 Chủ nhật (19/11) trên HTV7.

Video Chương trình khác
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g20 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ 7 - HTV7