Én vàng 2021 - Tập 4

16 "cánh én" đã hoàn thành xong chặng bay đầu tiên, trong chủ đề “Cất lời yêu thương”, tạm dẫn đầu là thí sinh Nhã My, sau đó là Giáng Ngọc, Thiên Phúc, Huỳnh Thơ, Thiên Phong, Đại Dương, Minh Thắng, Kim Liên, Quỳnh Trang, Nam Linh, Quốc Trí, Hồng Nhi, Henry Việt Bảo, Thu Hà, Thúc Hào, Hồng Trang. 

Én vàng - phát sóng vào 21g thứ Bảy trên kênh HTV9. 

Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7