Én vàng 2021 - Tập 13

Én vàng 2021 - Tập 13

Én vàng 2021 “chạy đua” trong chặng nước rút

https://www.youtube.com/embed/ZwC2G7zfoAA
Én vàng 2021 - Tập 12

Én vàng 2021 - Tập 12

Én vàng lan toả tinh thần chống dịch bằng âm nhạc

https://www.youtube.com/embed/WDNAWpMXiAQ
Én vàng 2021 - Tập 11

Én vàng 2021 - Tập 11

Hồng Nhi giành tấm vé vào top 6 của Én vàng

https://www.youtube.com/embed/4Xc9ThA6XMA
Én vàng 2021 - Tập 10

Én vàng 2021 - Tập 10

Én vàng nói về tinh thần thể thao

https://www.youtube.com/embed/7SDl7EG9ToI
Én vàng 2021 - Tập 9

Én vàng 2021 - Tập 9

9 "cánh én" bay vào "Thử thách toàn năng"

https://www.youtube.com/embed/QkKOFGGYtCI
Én vàng 2021 - Tập 8

Én vàng 2021 - Tập 8

Top 9 đã lộ diện

https://www.youtube.com/embed/1Z33GEHjl2c
Én vàng 2021 - Tập 7

Én vàng 2021 - Tập 7

Điều diệu kỳ đến từ việc chiến thắng chính bản thân

https://www.youtube.com/embed/J2jyBnDthlE
Én vàng 2021 - Tập 5

Én vàng 2021 - Tập 5

Én vàng bước vào vòng loại trực tiếp

https://www.youtube.com/embed/EjvxzhvezF8
Én vàng 2021 - Tập 6

Én vàng 2021 - Tập 6

Sự diệu kỳ đến từ những điều giản dị

https://www.youtube.com/embed/8lHbUY6p-DA
Én vàng 2021 - Tập 4

Én vàng 2021 - Tập 4

Các "cánh én" cất lời yêu thương

https://www.youtube.com/embed/hSUJQLcseO8
Én vàng 2021 - Tập 3

Én vàng 2021 - Tập 3

https://www.youtube.com/embed/cUZ53KKNjSs
Én vàng 2021 - Tập 2

Én vàng 2021 - Tập 2

Cám ơn những người "anh hùng thầm lặng"

https://www.youtube.com/embed/yvgOm9t3sCE