Đấu trường võ nhạc - Tập 8

Từ một trong hai nhóm rơi vào vòng nguy hiểm ở vòng Thượng Đài, với chủ đề Đặc trưng của văn hóa Hàn Quốc, Chấn Hưng đã xuất sắc chinh phục ban giám khảo, vươn lên dẫn đầu bảng D ở vòng Tranh Tài.
Video Chương trình khác
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g25 - Thứ 6 - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Hai - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7