Đấu trường 9 + Tập 12

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Năm - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
21g55 - Thứ Tư - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g30 - Thứ Sáu - HTV7