Đánh Thức Sức Mạnh Tiềm Ẩn tập 3 ngày 14/8/2019

Video Chương trình khác
21g - Thứ 2 - HTV7
Những chương trình ca nhạc trên sóng HTV
20g20 - Thứ Ba - HTV7
21g30 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ 7 - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7