Đăng ký dự thi vòng thử giọng - Chuông vàng Vọng cổ 2022

Thân mời các bạn thí sinh độ tuổi từ 16 đến 35 yêu thích nghệ thuật cải lương đăng ký dự thi "Chuông vàng Vọng cổ 2022" theo hướng dẫn dưới đây:

Link đăng ký dự thi

Ảnh: Fanpage Chuông vàng Vọng cổ

Kim Quyên