Dạ Đàm tìm cách tiếp cận hỏa yêu Lạt Mục

Thần thức Lạt Mục không mang theo trí nhớ của Hữu Cầm nên đối với nhóm người Dạ Đàm là hoàn toàn xa lạ, lại có sự đề phòng. Vì để giúp Lạt Mục khống chế lửa trên người, Dạ Đàm bắt đầu tìm nhiều cách thức khác nhau có thể nhanh chóng cảm hóa vị "hỏa yêu" này. 

"Tinh lạc ngưng thành đường" - 13g các ngày thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Ba - HTV7