Chuông vàng vọng cổ 2024

CVVC tiếp cận khán giả trẻ - Lan toả tình yêu nghệ thuật dân tộc

Chuông vàng vọng cổ đã không ngừng đổi mới qua từng năm, đưa nghệ thuật cải lương truyền thống đến gần hơn các khán giả trẻ. Để từ đó cải lương được sống đúng với phương châm: "Cải cách hát ca theo tiến bộ - Lương truyền tuồng tích sánh văn minh".

Kim Quyên - Minh Khuê