Chuông vàng vọng cổ lần thứ 16 năm 2021

Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 16 năm 2021

"Chuông vàng vọng cổ" là một chương trình dành cho những công dân từ 16 - 35 tuổi có đam mê vọng cổ. Vòng Sơ tuyển của cuộc thi năm nay sẽ được tổ chức dưới hình thức online, bắt đầu từ ngày 4/6 đến ngày 23/6/2021.

Tải link đăng ký dự thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 16 năm 2021 tại đây: http://www.htv.com.vn/chuongvangvongco
Đài Truyền hình HTV