Cùng HTV hành động xanh 2023 - Tập 5

Trước những báo động đỏ từ "mẹ thiên nhiên", Phụng Yến nhận thấy rằng, ngày nay mọi người dần có ý thức rõ hơn trong việc bảo vệ môi trường...

Cùng HTV Hành động xanh phát sóng lúc 18g10 Chủ Nhật trên HTV9.

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Sáu - HTV7
20g20 - Thứ Ba - HTV7
22g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV9
20g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7