Con dại cái mang, ông Bảy cầm nhà giúp con trả nợ

Không còn cách nào có thể xoay sở, ông Bảy đành cầm nhà cho xã hội đen để lấy tiền giúp con trai Khánh Vũ trả nợ. Khánh Vũ mất cả công ty, tình cảm với Ngọc Hoa chưa có hồi kết... điều này khiến người làm cha như ông Bảy rất đau lòng!

Phim "Bống thời 4.0" - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên HTV7.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Bảy - HTV9
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g10 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9