Bếp nhà mình - Tập 10

Diễn viên Phương Hằng không giấu được niềm vui khi lần thứ hai có cơ hội tham gia chương trình “Bếp nhà mình”. 

Bếp nhà mình - 11g40 Chủ Nhật - HTV7. 

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Năm - HTV7
19g - Thứ Tư - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7
19g - Thứ Hai - HTV7