Bếp nhà mình - Tập 10

Diễn viên Phương Hằng không giấu được niềm vui khi lần thứ hai có cơ hội tham gia chương trình “Bếp nhà mình”. 

Bếp nhà mình - 11g40 Chủ Nhật - HTV7. 

Video Chương trình khác
21g50 - Thứ Tư - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7