Bếp nhà mình - Tập 10

Diễn viên Phương Hằng không giấu được niềm vui khi lần thứ hai có cơ hội tham gia chương trình “Bếp nhà mình”. 

Bếp nhà mình - 11g40 Chủ Nhật - HTV7. 

Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g - Thứ 7 - HTV7
21g - Thứ 2 - HTV7