Khoảnh khắc cuộc đời 2023

Bảo Minh Khôi - Tâm huyết với bảo tồn và phát huy nghệ thuật tuồng cổ

Bảo Minh Khôi đã mang đến "Khoảnh khắc cuộc đời" câu chuyện đầy cảm hứng của một người trẻ, quyết tâm theo đuổi con đường khó khăn để góp phần giữ gìn và phát huy bộ môn nghệ thuật dân tộc Việt Nam.

Trưởng nhóm đạo cụ tuồng cổ Bảo Minh Khôi 

Bảo Minh Khôi đã từng mong ước trở thành một Giáo sư Sử học. Tuy nhiên trên con đường đi đến ước mơ đó, anh lại tìm ra đam mê thực sự của mình, đó là nghệ thuật tuồng cổ. Ban đầu, gia đình kịch liệt phản đối trước quyết định này. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn âm thầm hỗ trợ cho anh, từ vật chất đến tinh thần. Điều này đã khiến Bảo Minh Khôi vô cùng xúc động và có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn.

Dũng cảm đi theo con đường khó khăn, gánh trên vai trách nhiệm góp phần giữ gìn nghệ thuật tuồng cổ của dân tộc, Bảo Minh Khôi chia sẻ phương châm của mình "Còn thở là còn hát". Sân khấu cho tuồng cổ vốn không còn thênh thang, nay lại thêm thu nhỏ vì dịch COVID-19. Vì vậy, những người như Minh Khôi phải tự lực cánh sinh, xoay sở bằng nhiều con đường khác nhau.

Để tồn tại với tuồng cổ, Bảo Minh Khôi cùng những người bạn tìm đường để mưu sinh, đó là làm đạo cụ tuồng cổ. Được đoàn Huỳnh Long tin tưởng giao cho thực hiện toàn bộ đạo cụ cho một vở diễn, Minh Khôi vô cùng hạnh phúc. Đó không chỉ là cách để anh kiếm sống mà còn là cách để anh được sống với tình yêu tuồng cổ của mình.

Khoảnh khắc cuộc đời, 22g45 hàng ngày trên HTV9.

Đan Quỳnh