Bản tin Thể thao 365 ngày 23/9/2022

Video Chương trình khác
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV9
20g20 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV7