Ba điều ước - 23g40 Giao thừa Xuân Giáp Thìn trên HTV7

"Ba điều ước" là chương trình truyền hình đặc biệt với câu chuyện của Lê Nguyên Bảo, Kiều Oanh và Kiếng Cận, lấy cảm hứng từ câu hỏi: "Nếu được phép ước 3 điều ước trong cuộc đời thì chúng ta đã đủ động lực để phát triển và hoàn thiện bản thân?".

Đài Truyền hình TP.HCM