Một ngày cùng lớp giáo dục trải nghiệm bảo tồn cá sấu nước ngọt

Trực tiếp tham gia vào công tác chăm sóc, nhân giống cá sấu - đây là hoạt động thú vị trong lớp giáo dục trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên do Công viên Văn hóa Đầm sen tổ chức.

Trung tâm Tin tức