Xóa bỏ rào cản ngoại ngữ cho người trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Thấu hiểu hoàn cảnh của các bạn trẻ khó khăn, một thanh niên đã mở lớp ngoại ngữ để truyền cảm hứng từ chính câu chuyện cuộc đời mình, tiếp thêm động lực cho các bạn vươn lên trong cuộc sống.

Nguồn: Trung tâm Tin tức