Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc.

Nguồn: Trung tâm Tin tức