Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nhu cầu, công việc mang tính thường xuyên, liên tục, lâu dài

Quận ủy quận Bình Tân tổ chức sơ kết 1 năm xây dựng không gian Văn hóa Hồ Chí Minh; triển khai kế hoạch số 255-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về tiếp tục xây dựng và phát huy không gian Văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn quận.

Qua 1 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội quần chúng, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, rộng khắp ở các khu vực, đối tượng, thể hiện được niềm tự hào, tình cảm thiêng liêng, khẳng định tấm lòng son sắt của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân quận Bình Tân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tính đến nay, trên địa bàn quận đã xây dựng và ra mắt 142 không gian văn hóa Hồ Chí Minh…

Đối với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh vật thể, Ban Thường vụ Quận ủy đã đưa vào hoạt động không gian văn hóa Hồ Chí Minh và Phòng Truyền thống Đảng bộ quận. Đây là nơi lưu giữ và trưng bày các hình ảnh, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, ghi dấu những chặng đường hình thành và phát triển của Đảng bộ quận Bình Tân; giới thiệu những kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các gương điển hình học tập và làm theo Bác trên địa bàn, qua đó tạo không gian cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị sinh hoạt chính trị, tư tưởng, sinh hoạt truyền thống, tổ chức lễ kết nạp đảng viên.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các đơn vị khối trường học được xây dựng trở thành nơi để nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục có ý nghĩa như sinh hoạt của chi bộ, chi đoàn, liên đội, tổ chức kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn, tổ chức các hội thi tìm hiểu về chân dung, cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Bác, tuyên dương gương điển hình giáo viên, học sinh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều mô hình xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở khu dân cư đã xây dựng gắn với tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người quận một cách toàn diện…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị qua 1 năm triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn quận. Các đơn vị đã triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng khắp ở các khu vực, đối tượng, đặc biệt là những nơi tưởng chừng như khó khăn như tại cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, khu dân cư,... qua đó mỗi không gian thể hiện niềm tự hào, tình cảm thiêng liêng đặc biệt dành với Bác…

Bí thư Quận ủy Huỳnh Khắc Điệp đề nghị các cơ quan, đơn vị của quận cần xác định việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh không phải là công việc của vài năm hay vài nhiệm kỳ mà là một nhu cầu, một công việc mang tính thường xuyên, liên tục, lâu dài. Do vậy, đồng chí Huỳnh Khắc Điệp yêu cầu các cấp ủy Đảng cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xem đây là nhiệm vụ quan trọng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần, tạo sự chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Đảng, hệ thống chính trị quận ngày càng trong sạch, vững mạnh và xây dựng văn hóa, con người quận Bình Tân toàn diện, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Theo đồng chí Huỳnh Khắc Điệp, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải đồng bộ, hài hòa về văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là trên không gian mạng một cách sống động hơn. “Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là người cán bộ gương mẫu cần, kiệm, liêm, chính hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, làm cho mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cá nhân là một không gian văn hóa Hồ Chí Minh thu nhỏ” - đồng chí Huỳnh Khắc Điệp nhấn mạnh.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy tặng Giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc qua 1 năm triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; 13 tập thể đạt thành tích trong hội thi clip hình ảnh, phim ngắn với chủ đề “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - sự lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thành ủy TP.HCM