Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đa dạng, phù hợp trong các trường đại học, cao đẳng

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban công tác chính trị tư tưởng trong đảng viên, cán bộ, viên chức, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng và sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM chủ trì hội nghị. Qua một số giải pháp, mô hình được nêu ra tại hội nghị về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các trường đại học, cao đẳng, đồng chí Lê Hồng Sơn lưu ý, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ quy hoạch phát triển các công trình văn hóa, các thiết chế văn hóa… mà còn là sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, đầu tư cho con người, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tư tưởng, thẩm mỹ… phong phú, đa dạng, phù hợp với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để người dân cảm nhận sự hiện diện, hiện hữu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mỗi ngày, trong mỗi người.

Đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị cấp ủy các trường căn cứ vào các văn bản định hướng, tình hình thực tiễn, tính đặc thù riêng của từng đơn vị, xác định những việc làm cụ thể, có lộ trình, giải pháp và thực hiện việc quy hoạch, xây dựng các công trình văn hóa, góc văn hóa, ngày sách, văn hóa đọc, góc học tập Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tổ chức hội thảo, hoạt động nghệ thuật học tập và làm theo Bác. Đưa chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình sinh hoạt của sinh viên nhằm tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên, học sinh…

Đồng thời, tăng cường hợp tác giữa các trường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về truyền thống cách mạng, lý tưởng cộng sản, nhận thức chính trị về Đảng, thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Thành ủy TP.HCM