Vui cùng bố bỉm - Tập 2

Qua các vấn đề và ghi nhận nhiều ý kiến trong cuộc tranh luận, khán giả và cả hai gia đình đều có thêm cho mình nhiều kinh nghiệm trong việc dạy con giữa phương pháp xưa và nay. Từ đó cùng nhau tạo nên phương thức giáo dục và chăm sóc con cái tốt nhất.

Video Chương trình khác
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
Cải lương, Kịch nói, Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng
19g30 - Chủ Nhật - HTV7