Việt Nam - Đi là ghiền - Tập 7

MC Nhật Trường đã có những trải nghiệm thú vị tại Khu bảo tồn dược liệu Đồng Tháp Mười, tìm hiểu hơn 80 loại dược liệu quý giá, "Tắm rừng" thư giãn, thưởng thức ẩm thực được chế biến cùng thảo dược...

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9