Tặng em một bản tình ca - Tập 16

Tặng em một bản tình ca - Tập 16

Hãy yêu đi vì cuộc đời cho phép

https://www.youtube.com/embed/fVbxV7P_sdA
Tặng em một bản tình ca - Tập 15

Tặng em một bản tình ca - Tập 15

Nơi đó, em tìm về

https://www.youtube.com/embed/1tPcSQnEPTM
Tặng em một bản tình ca - Tập 14

Tặng em một bản tình ca - Tập 14

Tình yêu cần sự dung dị

https://www.youtube.com/embed/N7dfSN4XjNI
Tặng em một bản tình ca - Tập 13

Tặng em một bản tình ca - Tập 13

Hương vị của tình yêu

https://www.youtube.com/embed/QOrH46KIyhI
Tặng em một bản tình ca - Tập 12

Tặng em một bản tình ca - Tập 12

Hạnh phúc không ở đâu xa

https://www.youtube.com/embed/Izrc5NA5kts
Tặng em một bản tình ca - Tập 11

Tặng em một bản tình ca - Tập 11

Nỗi nhớ về thời sinh viên đã qua

https://www.youtube.com/embed/eIe0qVhZVFg
Tặng em một bản tình ca - Tập 10

Tặng em một bản tình ca - Tập 10

Câu chuyện về những chiếc đĩa CD năm 2000

https://www.youtube.com/embed/udXrMfrITDw
Tặng em một bản tình ca - Tập 9

Tặng em một bản tình ca - Tập 9

Tình yêu của những người đã đi qua tuổi trẻ

https://www.youtube.com/embed/P2r8csz3J-I
Tặng em một bản tình ca - Tập 8

Tặng em một bản tình ca - Tập 8

Có một mùa thu không ngủ yên

https://www.youtube.com/embed/Rl1kV8WE0fA
Tặng em một bản tình ca - Tập 7

Tặng em một bản tình ca - Tập 7

Nếu lỡ yêu nhau

https://www.youtube.com/embed/Fe09_sqngp8
Tặng em một bản tình ca - Tập 6

Tặng em một bản tình ca - Tập 6

Yêu người đã "lỡ một lần đò"

https://www.youtube.com/embed/4h__DMWOm-E
Tặng em một bản tình ca - Tập 5

Tặng em một bản tình ca - Tập 5

Tình yêu nên dừng lại, khi ta không còn thương nhau

https://www.youtube.com/embed/o-6JComZY50