Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 9

Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 9

Bị “hành hạ” đủ đường, Nam Em vẫn muốn chung đội Lê Dương Bảo Lâm

https://www.youtube.com/embed/5oK1a8bzVCg
Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 7

Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 7

Dương Lâm, Mạc Văn Khoa chào sân "Tiếp chiêu đi chờ chi"

https://www.youtube.com/embed/I7i9D8rt_Ls
Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 6

Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 6

Việt Hương mượn tiểu phẩm hài tuyên truyền thông điệp về rác thải

https://www.youtube.com/embed/YE_JcYvo9WY
Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 5

Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 5

Nam Em bị "hành hạ" trên sân khấu "Tiếp chiêu đi chờ chi"

https://www.youtube.com/embed/MWni_HYVKEE
Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 4

Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 4

Vào vai cậu bé nghịch ngợm, Hữu Tín gặp sự cố hy hữu trên sân khấu

https://www.youtube.com/embed/sz61Me1Axqk
Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 3

Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 3

Nam Em “quỳ lạy” Việt Hương, Thuận Nguyễn vì đánh ghen lầm

https://www.youtube.com/embed/dzyDrJ473tI
Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 2

Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 2

Việt Hương, Nam Em, Thuận Nguyễn, Tuấn Dũng vướng vào "Tình tay bốn"

https://www.youtube.com/embed/fnNhhiH-0M0
Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 1

Tiếp chiêu đi chờ chi - Tập 1

https://www.youtube.com/embed/uSC3QXZNet8